Kriminalomsorgen 2.0 ?

 Mandag 1. april


10:30 - 11:30 Bonusforedrag: «Livet som fortryllelse». Magi er kunsten å gjøre hva naturen ikke kan.
Umulige ting. Om tro, håp og pågangsmot.

Lege og artist Kristine Hjulstad

11:30 - 12:30 Lunsj

12:30 - 12:45 Åpning
Regiondirektør Per Sigurd Våge

12:45 - 13:15 «Sivilombudsmannen i fengsel» - Utfordringer i kriminalomsorgen
Kontorsjef i forebyggingsenheten (SOM) Helga Fastrup Ervik

13:15 - 14:00 Ledelse 3.0
Professor William Brochs-Haukedal, NHH

14:00 - 14:10 Pause

14:10 - 14:55 Mellom inklusjon og eksklusjon - Seksuallovbruddsdømtes soningserfaringer.
Dr. Julie Laursen, University of Cambridge og 1. amanuensis Kristian Mjåland, UiA

14:55 - 15:35 Resultat og funn - Restanseprosjektet i Vest politidistrikt
Leder for påtaleenheten, Gunnar Fløystad, Vest politidistrikt

15:35 - 15:45 Pause

15:45 - 16:30 (For)soning og livet etter løslatelsen
Dr. Ingrid Lundeberg, Helse- og omsorgsdepartementet

16:30 - 17:00 Forslag om fremtidig organisering av norsk rettsmedisin
Overlege Karl Heinrik Melle, Rettsmedisinsk kommisjon

19:00 Mottakelse

20:00 Middag


Tirsdag 2. april

09:00 - 09:45 «Den utskjelte politireformen» er bedre enn sitt rykte
Politiinspektør, Arne Johannessen, Leiar geografisk driftseining, Vest politidistrikt

09:45 - 10:15 Sammenhengen mellom fysiske og internett-relaterte seksuallovbrudd. Erfaringer
og tanker knyttet til Proteus-prosjektet i Trondheim

Psykologspesialist Svein Øverland, leder for seksjon for nasjonale rettpsykriatiske
funksjoner, St. Olavs hospital

10:15 - 10:45 Pause

10:45 - 11:30 Kriminalitetsvern - også helsevesenets ansvar?
Jurist Øyvind Holst, SIFER sør-øst

11:30 - 12:00 Problemet som ikke forsvinner - isolasjon i skandinaviske fengsler
Professor Peter Scharff Smith, juridisk fakultet, UiO

12:00 - 12:15 Pause

12:15 - 13:00 Bevegelsesrestriksjoner - kommentar til regjeringserklæring
Seniorrådgiver Anders Prydz Cameron og Elin Saga Kjørholt, Barneombudet

13:00 - 13:10 Takk for denne gang

13:10 - 14:00 Lunsj og avreise

 

Forelesere 2018

Kristine Hjulstad.jpg

Kristine Hjulstad

“I erindringen av det som skulle ha vært” - Et personlig teater om sykdom og helse.

Av Kristine Hjulstad Lege Artist - Magisk teater

Hun vet at det umulige er mulig - at vilje som møter motstand skaper fremdrift. 16 år gammel fikk hun kreft. Sykdommen rev vekk viktige ungdomsår, men Kristine mistet aldri troen på målet om å bli lege. Kristine er mer enn en tryllekunstner, hun er en kunstner. Hun har en historie å fortelle. Kristines fortelling i NRKs “Sommer i P2” 2018, har nå blitt en forestilling som beveger og er til ettertanke – en forestilling der magi, musikk og mening møtes.

William Brochs-Haukedal.jpg

William Brochs-Haukeland

William Brochs-Haukedal er professor i ledelsesfag v/NHH, og tidligere professor i arbeidspsykologi v/UiB. Etter psykologutdanningen arbeidet han noen år på AFF med Solstrandprogrammet før han fortsatte utdanningen på NHH, hvor han også tok sin doktorgrad. Forskningen har vært konsentrert om strategisk ledelse, arbeidsmotivasjon og selvledelse.

Brochs-Haukedal har også utgitt flere fag- og lærebøker innen temaene over og har vært (og er) involvert i flere større forsknings- og utviklingsprogrammer innen ledelsefaget. Han har også selv ledererfaring bl. a. som instituttleder v/UiB og dekan v/NHH.

Gunnar Fl├©ystad.jpg

Gunnar Fløystad

Fra Tvedestrand på Sørlandet. Gift og to barn.

I ukronologisk rekkefølge jobbet i UDI, vært Fylkesnemdsleder for barnevern og sosiale saker, dommerfullmektig i Sunnhordland tingrett, men likevel er det meste av arbeidserfaringen knyttet til rollen som anklager enten som påtalejurist eller statsadvokat. Har dessuten i mange år ledet av påtaleenheten i Hordaland og senere Vest politidistrikt med en kort gjesteopptreden som leder av Felles operativ enhet. Fra 1.06. til 31.12.18 leder av restanseprosjektet i Vest politidistrikt.

Ingrid Lundeberg.jpg

Ingrid Lundeberg

Ingrid Lundeberg er rettssosiolog, seniorforsker ved Norce, redaktør for Tidsskrift for Velferdsforskning, og seniorrådgiver for rusreformutvalget. Hennes forskning på rus- og strafferettsfeltet er omfattende og omhandler blant bruk av tvang mot rusmiddelavhengige, politikkutforming og tverrsektorielle tiltak knyttet til innsatsen mot illegal rusmiddelbruk og åpne russcener, soningsforhold og tilbakeføring av lovbrytere etter endt soning av fengselsstraff.

Svein ├ÿverland.jpg

Svein Øverland

Svein Øverland er psykolog med spesialitet i barne- og ungdomspsykologi. Han er leder av Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner ved avdeling Brøset, St. Olavs Hospital som innbefatter Sentral fagenhet for tvungen omsorg og Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet. Han er også rådgiver for Forvaringsavdelingen og Politiet, samt leder av Proteus-prosjektet. Han har gitt ut to bøker (Stalking og Selvskading), kapitler i flere andre bøker og fagartikler.

├ÿyvind Holst.jpg

Øyvind Holst

Øyvind Holst er jurist, ansatt ved SIFER Sør-Øst og skriver ph.d. ved juridisk fakultet, UiB. Temaet for avhandlingen er gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern. Avhandlingen belyser spenningsforholdet mellom justissektorens ansvar for kriminalitetsvern og helsesektorens behandlingsansvar, og stiller spørsmål ved hvilken sektor som skal ha ansvar for kombinasjonen av kriminalitet og alvorlige sinnslidelser. Holst har tidligere jobbet i påtalemyndighet og domstoler.

http://sifer.no/ansatte/detalj/yvind-holst

Elin Saga Kjørholt.jpg

Elin Saga Kjørholt

Elin Saga Kjørholt er jurist, spesialisert innen barn og menneskerettigheter. Hun har arbeidet med barn på mange ulike felt de siste 20 årene, blant annet barnevern, barn i konflikt med loven, psykisk helsevern og beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep.

Helga Fastrup Ervik.jpg

Helga Fastrup Ervik

Helga Fastrup Ervik har ledet Sivilombudsmannens forebyggingsenhet siden etableringen i 2014. Hun er jurist og har arbeidet bredt innen menneskerettighetsfeltet. Hun kom til Sivilombudsmannen fra stillingen som direktør for avdeling for rettferd og inkludering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tidligere var hun 12 år i Utenriksdepartementet, blant annet i utenriksministerens sekretariat og underdirektør i seksjon for menneskeretter og demokrati.

Julie Laursen.jpg

Julie Laursen

Julie Laursen er Research Associate på forskningsprosjektet “Penal Policymaking and the Prisoner Experience: A Comparative Analysis”. Julie tok sin utdannelse som antropolog og har en PhD-grad i kriminologi i Danmark. Hun bor nå i Cambridge, England og har pendlet mellem engelske og norske fengsler de siste to årene for å gjøre etnografisk feltarbeid og en meget stor mængde interviews.

Kristian Mjåland.jpg

Kristian Mjåland

Kristian Mjåland er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Han er nå førsteamanuensis ved UiA og Senior Research Associate ved Universitetet i Cambridge, og jobber på det samme komparative fengselsforskningsprosjektet som Julie. Kristian og Julie har sammen hatt ansvaret for den norske delen av datainnsamlingen.

Karl Henrik Melle bw.jpg

Karl Heinrik Melle

Karl Heinrik Melle er spesialist i psykiatri. Arbeidet i Trondheim siden 1987. Arbeidet hovedsakelig i akuttpost i perioden 1992 - 2003. Siden 2005 arbeidet ved avdeling Brøset, hvor han nå er overlege. Har fra 2007 arbeidet i fengselspsykiatrisk poliklinikk, Trondheim fengsel etter at avdeling Brøset fikk ansvar for poliklinikken i 2007. Arbeidet med rettspsykiatri siden 1992. Leder psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) fra desember 2010. Leder av DRK fra april 2013."

Arne Johannessen.jpg

Arne Johannessen

Politiinspektør Arne Johannessen, leiar for politiet i Sogn og Fjordane, Vest politidistrikt.

Tidlegare regionslensmann i Sogn.

Fødd og oppvaksen i Øystese bur no i Hafslo,Luster kommune.

Forbundsleiar i 21 år i Politiets Fellesforbund og Lensmannsetatens Landslag. Forhandlingsleiar i Unio Stat i 10 år.

Har vore lokalpolitikar i formannskap, kommunestyre og partileiar.

Aktiv med trening og friluftsliv. Gift, far til 3 og bestefar til 6.

Peter Scharff Smith.jpg

Peter Scharrf Smith

Peter Scharff Smith er professor i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere forsket ved Institut for Menneskerettigheder, Københavns universitet og Cambridge University. Peter har publiceret 14 bøger og et stort antal artikler om straf, fængsler, krigsforbrydelser og menneskerettigheder. Hans seneste bog (redigeret med Rachel Condry) er "Prisons, Punishment, and the Family: Towards a New Sociology of Punishment?" Oxford University Press 2018.

Ander Camron.jpg

Anders Cameron

Anders Cameron er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn fra flere ulike menneskerettighetsorganisasjoner før han begynte i Barneombudet i 2010. I Barneombudet har han ansvar for oppfølging av rettighetene til unge lovbrytere og barn med fluktbakgrunn. Han har også delansvar for internasjonalt samarbeid og rapportering til FN, blant annet knyttet til unge lovbrytere og gjenopprettende prosesser.

 
 

TOMHENDT

 

Det første vi
seier om

fangen
som kjem

tomhendt til
fengselet er

at han har
mykje bagasje

med seg men
at vi saman

skal finne
vegen ut 

 
                        Øystein Hauge

 

Priser hotell og konferanse

 

Priser pr døgn  
Deltaker i enkelt medium rom kr 1680,-
Tillegg for ledsager kr 1360,-
Tillegg pr person for De Luxe rom kr   200,-
Tillegg for lunsj ankomstdag kr   300,-

Prisene inkluderer opphold med fullpensjon; det vil si middagsbuffé om kvelden samt frokost og lunsj neste dag. Bruk av møterom med vanlig kurs- og konferanseutstyr, samt en kaffepause med frukt pr dag er inkludert.

Ikke-boende deltakerer:
Dagmøtepakke inkludert bruk av møterom, dagens lunsj og ei kaffepause med frukt
kr 560,- pr dag

Middagsbuffet kr 590

Alexandra Bad & Spa
Boende gjester har fri inngang i Alexandra Bad med innen- og utendørs svømmebasseng,  boblebad inne og ute, vannsklie og barnebasseng med mer. Inngang for boande gjester (18-års grense) i Spa avdelingen er kr 195,- pr dag i på hverdager  (mandag - torsdag) og kr 285,- pr dag i helgene (fredag - søndag). Dette inkluderer fri bruk av stort terapibasseng, kaldtvannsbasseng, saunaavdeling, opplevelsesdusjer, avslapningsområde og delvis overbygd solterrasse med boblebad. Bestiller du spabehandling for mer enn kr 600,- er det fri inngang samme dag.

Vi vil minne på at påmelding skal skje via påmeldingskjema opp til høyre på denne siden, ikke ved hotellet eller epost.

 

 
Alle bilder over er lånt av Hotel Alexandra. Dette bildet er tatt av Matti Bernitz / TVNorge


Alle bilder over er lånt av Hotel Alexandra. Dette bildet er tatt av Matti Bernitz / TVNorge